Beton-Stal

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "Beton-Stal Ostrołęka" Sp. z o.o. (www.betonstal.ostroleka.pl) zostało utworzone w wyniku przekształcania WPBEiP "Beton-Stal" Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000039452.

Firma specjalizuje się głównie w budownictwie przemysłowym. Realizuje również obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, drogi, mosty i place. W 2004 roku firma rozszerzyła swoją działalność o budownictwo mieszkaniowe. Do zrealizowanych i będących w fazie realizacji, należy szereg zleceń na rzecz dużych zakładów przemysłowych m.in. w Zespole Elektrowni Ostrołęka, Stora Enso Poland S.A., a także uczestnictwo przy dużych projektach prowadzonych m. in. przez RAFAKO i Polimex-Mostostal. W 2001 roku firma została uhonorowana wyróżnieniem Polski Prestiż, a od 2002 roku utrzymuje potwierdzony Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN 9001:2001.

Mieszkania

BETON STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT Sp. z o.o. jest firmą w całości należącą do Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu "Beton-Stal Ostrołęka" Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000009571.

Została wyodrębniona w celu ukierunkowania działalności na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, łączymy profesjonalizm, doświadczenie i nowoczesność rozwiązań z przystępnością dla nabywców. Wykwalifikowana kadra pracownicza oraz zaufanie ze strony naszych partnerów handlowych są dla nas gwarancją sukcesu.

BETON STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT DOM Sp. z o.o. (www.betonstal-dom.pl) jest również firmą w całości należącą do Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu "Beton-Stal Ostrołęka" Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000267508.

Powstała w wyniku wykupu spółki SOKRATESA PARK Sp. z o.o. przejmując prowadzoną inwestycję budowy zespołu budynków: mieszkalno-usługowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – osiedle Kuropatwy Park. Swoją działalność firma ukierunkowuje na budownictwo energooszczędne o nowoczesnej współcześnie architekturze. Łączy nas doświadczenie, pasja w kreowaniu otoczenia oraz profesjonalizm. Celem naszej kadry jest realizacja inwestycji zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Domki

BETON STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT DOM Sp. z o.o. jest firmą w całości należącą do Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu "Beton-Stal Ostrołęka" Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000267508.

Powstała w wyniku wykupu spółki SOKRATESA PARK Sp. z o.o. przejmując prowadzoną inwestycję budowy zespołu budynków: mieszkalno-usługowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – osiedle Kuropatwy Park. Swoją działalność firma ukierunkowuje na budownictwo energooszczędne o nowoczesnej współcześnie architekturze. Łączy nas doświadczenie, pasja w kreowaniu otoczenia oraz profesjonalizm. Celem naszej kadry jest realizacja inwestycji zgodnie z oczekiwaniami klientów.

BETON STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT Sp. z o.o. (www.betonstal-mieszkania.pl) jest również firmą w całości należącą do Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu "Beton-Stal Ostrołęka" Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000009571.

Została wyodrębniona w celu ukierunkowania działalności na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, łączymy profesjonalizm, doświadczenie i nowoczesność rozwiązań z przystępnością dla nabywców. Wykwalifikowana kadra pracownicza oraz zaufanie ze strony naszych partnerów handlowych są dla nas gwarancją sukcesu.

Poznaj możliwości domu energooszczędnego